Postup při vrácení zboží

Formulář pro odstoupení od smlouvy najdete ke stažení zde: Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Pro uplatnění odstoupení od smlouvy je nutné učinit následující:

  • Projevit svou vůli odstoupit od smlouvy, nejlépe formou e-mailu, kde uveďte: vaše jméno, adresu, číslo faktury, číslo účtu na který bude vrácená částka za zboží převedena. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději 14.den od převzetí plnění (dodání zboží).
  • Vracené zboží musí být kompletní včetně příslušenství a dodaných dokladů (návod, záruční list apod.), nepoškozené, bez známek opotřebení.
  • Zboží zašlete na naši adresu.
  • Po doručení vraceného zboží obdržíte Vaše finanční prostředky nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.